ولوو XC60 – شماتیک جعبه فیوز سال تولید: 2020، 2021، 2022. فیوزهای فندکی (شاخه) در ولوو XC60 2 فیوز (پیشرفته) در جعبه فیوز کابین، حتی 24 …

برای خودروهای تولید شده در سال‌های 2019 اعمال می‌شود. نام محفظه موتور آمپر [A] توضیحات 1 – استفاده نشده است 2 – استفاده نشده است 3 – استفاده نشده است 4…

برای خودروهای تولید شده در سال‌های: 2017، 2018 کاربرد دارد. فندک (شاخه) Volvo XC60 توسط فیوز 22 در boîte à fusibles de la boîte محافظت می‌شود.

برای خودروهای تولید شده در سال‌های 2016 کاربرد دارد. سیگار (prise de courant) در ولوو XC60 با فیوزهای شماره 7 (قیمت 12 ولت - صندوق) و شماره 22 (قیمت…

برای خودروهای تولید شده در سال های 2015 کاربرد دارد. فندک (شاخه) ولوو XC60 با فیوز شماره 7 (پریز 12 ولت - صندوق عقب) و شماره …

برای خودروهای تولید شده در سال‌های 2014 کاربرد دارد. برای آلوم سیگار (prise de courant) sur Volvo XC60، فیوزهای شماره 7 (prise 12 V – coffre) و شماره 22 (قیمت 12 V…

برای خودروهای تولید شده در سال‌های 2013 اعمال می‌شود. آلوم-سیگار (prise de courant) ولوو XC60 با فیوزهای شماره 7 (پریز 12 ولت - خزانه) و شماره 22 (قیمت…

برای خودروهای تولید شده در سال 2012 اعمال می شود. فیوزها — محفظه موتور A — محفظه موتور بالایی B — محفظه موتور جلو C – محفظه…

برای خودروهای تولید شده در سال 2011 اعمال می شود. فیوزها — محفظه موتور A — محفظه موتور بالایی B — محفظه موتور جلو C – محفظه…

برای وسایل نقلیه تولید شده در سال های 2009، 2010 کاربرد دارد. فیوزها - محفظه موتور A - محفظه موتور بالایی B - محفظه موتور جلو C - محفظه پایین…

ولوو XC40 – شماتیک جعبه فیوز سال تولید: 2020، 2021، 2022. فیوزهای allume-cigare (prise de courant) در ولوو XC40 2 فیوز (آوانت)، 4 (چمدان) فیوز در جعبه به…

تویوتا یاریس XP90 - نمودار جعبه فیوز سال تولید: 2005، 2006، 2007، 2008، 2009، 2010، 2011، 2012، 2013.

Adblock به
آشکارساز