Volvo XC60 – шема на кутија со осигурувачи Година на производство: 2020, 2021, 2022 година.

Важи за возила произведени во годините: 2019 година. Моторниот простор Име засилувачи [A] Опис 1 – Не користел 2 – Не користел 3 – Не користел 4…

Важи за возила произведени во годините: 2017, 2018 година. Запалката (приклучокот) на Volvo XC60 е заштитена со осигурувачот 22 во кутијата à fusibles de la boîte…

Се однесува на возилата произведени во годините: 2016 година. Цигарата (prise de courant) на Volvo XC60 е обезбедена со осигурувачи бр. 7 (цена 12 V – каса) и бр. 22 (цени…

Важи за возила произведени во годините: 2015. Volvo XC60 запалката (приклучок) се напојува од осигурувачи бр.7 (12 V приклучок – багажник) и бр.…

Се однесува на возилата произведени во годините: 2014 година. За алум-цигара (prise de courant) на Volvo XC60, осигурувачи бр. 7 (цена 12 V – кафе) и бр. 22 (цени 12 V…

Се однесува на возилата произведени во годините: 2013 година. Алуме-цигарата (prise de courant) на Volvo XC60 се напојува со осигурувачи бр. 7 (цена 12 V – каса) и бр. 22 (цени…

Се однесува на возилата произведени во годините: 2012 година. Осигурувачи — моторен простор А — Горен моторен простор Б — Преден моторен простор C – преграда…

Се однесува на возилата произведени во годините: 2011 година. Осигурувачи — моторен простор А — Горен моторен простор Б — Преден моторен простор C – преграда…

Се однесува на возилата произведени во годините: 2009, 2010. Осигурувачи — моторен простор А – Горен моторен простор Б – Преден моторен простор C – долен простор…

Volvo XC40 – шема на кутија со осигурувачи Година на производство: 2020, 2021, 2022 година. Осигурувачите за алуминиумски цигари (prise de courant) на Volvo XC40 се 2 (avant), 4 (багажи) осигурувачи во кутијата за…

Toyota Yaris XP90 – дијаграм на кутија со осигурувачи Година на производство: 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 година. Осигурувачот allume-cigare (prise de courant) е XPyo90…

Adblock
детектор