Volvo XC60 – гал хамгаалагчийн хайрцгийн схем Үйлдвэрлэсэн он: 2020, 2021, 2022. Volvo XC60 дээрх тамхины асаагуур (залгуур) нь бүхээгийн гал хамгаалагчийн хайрцагт 2 гал хамгаалагч (дэвшилтэт) байдаг, бүр 24 ...

2019 онд үйлдвэрлэсэн тээврийн хэрэгсэлд хамаарна. Хөдөлгүүрийн тасалгаа Нэр өсгөгч [A] Тодорхойлолт 1 – Ашиглаагүй 2 – Ашиглаагүй 3 – 4…

2017, 2018 онуудад үйлдвэрлэгдсэн автомашинуудад хамаарна. Volvo XC60-ын тамхины асаагуур (залгуур) нь boîte à fusibles de la boîte-д 22-р гал хамгаалагчаар хамгаалагдсан…

2016 онд үйлдвэрлэсэн автомашинд хамаарна. Volvo XC60 дээрх тамхи (prise de courant) нь № 7 (үнэ 12 В - авдар) ба № 22 (үнэ ...

2015 онд үйлдвэрлэсэн автомашинд хамаарна. Volvo XC60 тамхины асаагуур (залгуур) нь №7 (12 В залгуур – их бие) ба № … гал хамгаалагчаар тэжээгддэг.

2014 онд үйлдвэрлэсэн автомашинд хамаарна. Volvo XC60 маркийн тамхи татах (prise de courant), гал хамгаалагч n° 7 (prise 12 V – coffre) ба n° 22 (prise 12 V…

2013 онд үйлдвэрлэсэн автомашинд хамаарна. Volvo XC60-ийн тамхи татдаг тамхи (prise de courant) нь n° 7 (prise 12 V - coffer) болон n° 22 (prises) гал хамгаалагчаар тэжээгддэг.

2012 онд үйлдвэрлэсэн тээврийн хэрэгсэлд хамаарна. Гал хамгаалагч — хөдөлгүүрийн хэсэг А — Хөдөлгүүрийн дээд хэсэг В — Хөдөлгүүрийн урд талын хэсэг C – Тасалгаа...

2011 онд үйлдвэрлэсэн тээврийн хэрэгсэлд хамаарна. Гал хамгаалагч — хөдөлгүүрийн хэсэг А — Хөдөлгүүрийн дээд хэсэг В — Хөдөлгүүрийн урд талын хэсэг C – Тасалгаа...

2009, 2010 онд үйлдвэрлэсэн автомашинд хамаарна. Гал хамгаалагч — хөдөлгүүрийн хэсэг A – Моторын дээд хэсэг B – Урд мотор тасалгаа В – Доод тасалгаа…

Volvo XC40 – гал хамгаалагчийн хайрцгийн бүдүүвч Үйлдвэрлэсэн он: 2020, 2021, 2022. Volvo XC40 дээрх тамхи татах (prise de courant) гал хамгаалагч нь хайрцагт 2 (авант), 4 (тээш) гал хамгаалагч байдаг.

Toyota Yaris XP90 – гал хамгаалагчийн хайрцгийн диаграм Үйлдвэрлэсэн он: 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013. Toyota Yaris XP90 дээрх гал хамгаалагч (prise de courant) гал хамгаалагч нь…

Adblock
детектор