వోల్వో XC60 – ఫ్యూజ్ బాక్స్ స్కీమాటిక్ ఉత్పత్తి సంవత్సరం: 2020, 2021, 2022. వోల్వో XC60లోని సిగరెట్ లైటర్ (ప్లగ్) ఫ్యూజ్‌లు క్యాబిన్ ఫ్యూజ్ బాక్స్‌లో 2 ఫ్యూజ్‌లు (అధునాతనమైనవి), 24 …

సంవత్సరాలలో తయారు చేయబడిన వాహనాలకు వర్తిస్తుంది: 2019. ఇంజిన్ కంపార్ట్‌మెంట్ పేరు ఆంప్స్ [A] వివరణ 1 – 2 ఉపయోగించలేదు – 3 ఉపయోగించలేదు – 4 ఉపయోగించలేదు…

సంవత్సరాల్లో తయారు చేయబడిన వాహనాలకు వర్తిస్తుంది: 2017, 2018. వోల్వో XC60 యొక్క సిగరెట్ లైటర్ (ప్లగ్) బోయిట్ à ఫ్యూసిబుల్స్ డి లా బోయిట్‌లోని ఫ్యూజ్ 22 ద్వారా రక్షించబడింది…

సంవత్సరాల్లో తయారు చేయబడిన వాహనాలకు వర్తిస్తుంది: 2016. వోల్వో XC60లోని సిగరెట్ (ప్రైజ్ డి కొరెంట్) ఫ్యూజులు n° 7 (ప్రైజ్ 12 V – కాఫర్) మరియు n° 22 (ప్రైజెస్…

సంవత్సరాలలో తయారు చేయబడిన వాహనాలకు వర్తిస్తుంది: 2015. వోల్వో XC60 సిగరెట్ లైటర్ (ప్లగ్) ఫ్యూజ్‌ల సంఖ్య 7 (12 V సాకెట్ - ట్రంక్) మరియు నెం.…

సంవత్సరాల్లో తయారు చేయబడిన వాహనాలకు వర్తిస్తుంది: 2014. అల్యూమ్-సిగేర్ (ప్రైజ్ డి కొరెంట్) సుర్ వోల్వో XC60, ఫ్యూజ్‌లు n° 7 (ప్రైజ్ 12 V – కాఫీ) మరియు n° 22 (ప్రైజెస్ 12 V…

సంవత్సరాల్లో తయారు చేయబడిన వాహనాలకు వర్తిస్తుంది: 2013. వోల్వో XC60 యొక్క అల్యూమ్-సిగేర్ (ప్రైజ్ డి కొరెంట్) ఫ్యూజులు n° 7 (ప్రైజ్ 12 V – కాఫర్) మరియు n° 22 (ప్రైజెస్…

సంవత్సరాలలో తయారు చేయబడిన వాహనాలకు వర్తిస్తుంది: 2012. ఫ్యూజ్‌లు — ఇంజిన్ కంపార్ట్‌మెంట్ A — ఎగువ ఇంజిన్ కంపార్ట్‌మెంట్ B — ముందు ఇంజిన్ కంపార్ట్‌మెంట్ C – కంపార్ట్‌మెంట్…

సంవత్సరాలలో తయారు చేయబడిన వాహనాలకు వర్తిస్తుంది: 2011. ఫ్యూజ్‌లు — ఇంజిన్ కంపార్ట్‌మెంట్ A — ఎగువ ఇంజిన్ కంపార్ట్‌మెంట్ B — ముందు ఇంజిన్ కంపార్ట్‌మెంట్ C – కంపార్ట్‌మెంట్…

సంవత్సరాలలో తయారు చేయబడిన వాహనాలకు వర్తిస్తుంది: 2009, 2010. ఫ్యూజ్‌లు — ఇంజిన్ కంపార్ట్‌మెంట్ A – అప్పర్ మోటార్ కంపార్ట్‌మెంట్ B – ఫ్రంట్ మోటార్ కంపార్ట్‌మెంట్ C – దిగువ కంపార్ట్‌మెంట్…

వోల్వో XC40 – ఫ్యూజ్ బాక్స్ స్కీమాటిక్ ఉత్పత్తి సంవత్సరం: 2020, 2021, 2022. వోల్వో XC40లోని అల్యూమ్-సిగేర్ (ప్రైజ్ డి కొరెంట్) ఫ్యూజ్‌లు బాక్స్‌లో 2 (అవాంట్), 4 (బ్యాగేజీలు) ఫ్యూజులు...

Toyota Yaris XP90 – ఫ్యూజ్ బాక్స్ రేఖాచిత్రం ఉత్పత్తి సంవత్సరం : 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013. అల్యూమ్-సిగేర్ (ప్రైజ్ డి కొరెంట్) టయోటాలో యారిస్ ఫ్యూజ్…

యాడ్ లాక్
డిటెక్టర్